Kursoversikt

Språktest: Hver tirsdag og torsdag kl 10:00. Du må bestå språktesten for å melde deg på det ordinære kurset. Testen er gratis.  

 

Ordinære kurs: Én gang i måneden. Du må bestå ordinært kurs for å få ID-kort hos Christiania Taxi. Kurset koster 2000 kr.


Hurtigkurs: Dersom du er kvalifisert til å ta vårt ordinære kurs, kan du melde deg på hurtigkurset. Forutsetningen er at du har inngått avtale med en av våre taxieiere, om at du kan starte kjøring umiddelbart og at språktesten er bestått. Du får da et ID-kort, som er gyldig fram til du har bestått første ordinære kurs. Hvis du ikke gjennomfører og består dette kurset, er kortet ugyldig, og du kan ikke lenger kjøre for Christiania Taxi. Før påmelding til hurtigkurs, må løyvehaver kontakte oss. Etter bestått hurtigkurs, kan du kjøre praie- og holdeplassturer. Du vil ikke få tildelt bestilte turer, dvs. turer bestilt pr. telefon, hjemmeside eller app.

 

Påmelding:

1.      Møt opp på sentralen for å avlegge språktest, muntlig og skriftlig.

2.      Registrer deg opp til neste tilgjengelige kurs etter at språktesten er bestått.

         Du må ha med førerkort og kjøreseddel for registrering til neste ordinære kurs.

3.      Møt opp til avtalt ordinær kurs som varer en uke.

 


Meld deg på kurset

Jeg har fullført grunnskole.

Hvis du ikke har fullført grunnskole, må du besøke sentralen for påmelding til taxikurs.

Kurstittel Dato Tid Sted Pris Påmelding
Ingen kurs tilgjengelig.