Kursbetingelser

Vi tilbyr ordinære sjåførkurs én gang pr. måned. Kurset koster  kr 2000,-

Vi tar en muntlig og skriftlig test av språkferdighetene hver tirsdag og torsdag kl. 10:00. Språktesten er gratis. De kandidater som består språktesten, tilbys plass på et ordinært kurs.

Alle ordinære kurs starter på en mandag. Undervisningen varer i 7 dager, og prøve avholdes dagen etter endt kurs. Prøvene rettes i løpet av påfølgende uke.

Alle løyvehavere skal foreta en kjøretest med ny sjåfør, før de overlater taxien til sjåføren.

Christiania Taxi vil kreve at det inngås arbeidsavtale mellom eier og sjåfør, før ID-kort utstedes. Avtalen skal være signert av begge parter.