Ordinære kurs: Én gang i måneden. Du må bestå det ordinært kurs for å få ID-kort hos Christiania Taxi. Kurset koster 1500 kroner.

Hurtigkurs: Dersom du er kvalifisert til å ta vårt ordinære kurs, kan du melde deg på hurtigkurset. Forutsetningen er at du har inngått avtale med en av våre taxieiere, om at du kan starte kjøring umiddelbart og at språktesten er bestått. Du får da et ID-kort, som er gyldig fram til du har bestått første ordinære kurs. Hvis du ikke gjennomfører og består dette kurset, er kortet ugyldig, og du kan ikke lenger kjøre for Christiania Taxi. Før påmelding til hurtigkurs, må løyvehaver kontakte oss. Etter bestått hurtigkurs, kan du kjøre praie, – og holdeplassturer. Du vil ikke få tildelt bestilte turer, dvs. turer pr. telefon, hjemmeside eller app.


Tilgjengelige kurs

Klikke på lenken under for å få oversikt over tilgjengelige kurs.

For å få tilgang må du registrere deg som bruker første gangen.