Personvernerklæring - CHRISTIANIA TAXI

personvern

Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for 02365.no Vi er opptatt av at du forstår hvordan vi håndterer data om deg.
I denne personvernerklæringen forklarer vi deg blant annet:
Hvilke personopplysninger vi samler inn.

Hvordan vi gjør det?
Hva vi bruker dem til?
Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

02365.no, Grønland 12, 0190 ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles for de formål som fremgår nedenfor. Det innebærer for eksempel at det først og fremst er oss som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Et selskap som behandler data på vegne av oss kalles en databehandler. Når vi bruker en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler med dem som regulerer hvordan de kan behandle dataen de får tilgang til.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon slik som navn og kontaktopplysninger
 • Demografisk informasjon
 • Opplysninger om kundeforholdet ditt, slik som henvendelser til vår kundeservice
 • Opplysninger når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP adresser, skjermstørrelse etc.)
 • Opplysninger i forbindelse med søknader om løyve, overgang fra en annen sentral, søknad om jobb som sjåfør hos våre løyvehavere (cv, førerkort, kjøreseddel og attester)
 • Eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt samtykke. Du vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn og hva de brukes til når vi ber om ditt samtykke.

Hvordan får vi personopplysninger om deg?

Vi samler inn opplysninger på flere måter:

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du abonnerer på/bestiller våre tjenester eller kontakter vårt kundesenter. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du ønsker eller for å kunne følge opp dine henvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av våre tjenester, f.eks. våre nettsider. e.l. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og tilpasse de tjenestene som vi tilbyr deg.
 • Vi mottar personopplysninger fra andre kilder når du kommer i kontakt med våre samarbeidspartnere via distribusjonskanaler som er tilknyttet våre distribusjonskanaler eller dersom dine opplysninger er tilgjengelig i offentlige registre. Disse opplysningene er viktige for at vi skal kunne forbedre og tilpasse de tjenestene vi tilbyr deg.
 • Vi mottar også personopplysninger direkte og indirekte fra deg når du besøker vår Facebook-side, f.eks. når du følger oss på Facebook, kontakter oss på Facebooks chat-løsning, eller når du deler, liker eller kommenterer våre Facebook-innlegg. For slike personopplysninger er
 • vi felles behandlingsansvarlig med Facebook. Du kan lese mer om hvordan Facebook behandler dine personopplysninger på Facebook. Se for øvrig vår cookieerklæring for mer informasjon om hvilke Facebook-cookies vi bruker og hvor lenge de lagres.
 • Det er selvsagt frivillig å dele dine personopplysninger til oss.
 • Enkelte opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes til fakturering e.l.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Alle personopplysninger behandles av 02365.no som viktig informasjon. 02365.no sin behandling av personvernopplysninger følger de til enhver tid gjeldende lover. 02365.no bruker personopplysninger til følgende formål:

 • For gjennomføring av tjenester, bestillinger eller andre kontrakter som den registrerte parten er en del av. F.eks. for å kunne fullføre din bestilling om overgang av løyvet til 02365.no, bestilling av en taxitur med en av våre biler som er gjort på 02365.no.
 • Overholde juridiske forlikelser som 02365 er pålagt. Som f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
 • Ved stillingsutlysninger og ansettelser av sjåfører og løyvehavere bruker vi personopplysninger for å vurdere kandidater som søker på stillinger hos oss enten uoppfordret eller ved en utlysning.
 • For legitime interesser for 02365.no av interne forretningsformål. Slike interesser er f.eks. for å forbedre våre produkter eller våre nettsteder, eller kontakte deg for å få tilbakemelding på våre tjenester og produkter. F.eks. for å kunne gi deg en best mulig brukeropplevelse på våre nettsteder med automatisk tilpassing av innholdsvising til din skjerm.
 • Vi bruker dine personopplysninger ved behov for oppfølging av en tjeneste som skal leveres til deg. Dette kan være i henhold til inngått kontrakt eller bestilling av bil via vår kundeservice etc
 • Vi kan da kontakte deg på e-post eller pr. telefon ved f.eks. forsinkelser (uvær, manglende kapasitet), avbestilling og evt samkjøring.
 • Dersom e-post adresse er oppgitt ved kjøp hos 02365.no AS bruker vi din e-post adresse til å kontakte deg for frivillig tilbakemeldinger på våre produkter og tjenester. Som f.eks. å sende deg en e-post i etterkant av ditt kjøp for å høre om drosjen ankom slik den skulle, eller hvor fornøyd du er med våre tjenester på generelt
  grunnlag og evt om du har forslag til hvordan vi kan forbedre våre tjenester.
 • Ved ditt samtykke kan personvernopplysninger behandles i forbindelse med direkte markedsføring til deg. Dette kan være for eksempel utsendelse av nyhetsbrev eller for å gi deg tilpasset markedsføring og tilbud om medlemskap til våre premium tjenester i 02365.no.
 • Vi vil kunne behandle person- og trafikkopplysninger for å sørge for
  god sikkerhet i alle våre tjenester. Vi vil også kunne behandle
  personopplysninger for å avdekke eller forhindre ulike typer bedrageriog misbruk.
 • Øvrige formål du har samtykket til. Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Hvorfor har vi lov til å behandle dine personopplysninger?

Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene:

 • ditt samtykke;
 • oppfyllelse av avtale med deg;
 • oppfyllelse av en rettslig forpliktelse;
  vern om dine vitale interesser;
 • utføre en oppgave i allmennhetens interesse; eller vi) for formål knyttet til en berettiget interesse.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.

Hvem deler vi personopplysninger med?

02365.no AS selger ikke personopplysninger til en tredjepart.
I utgangspunktet deles heller ikke personopplysninger videre til tredjeparter, med unntak av andre selskaper i konsernet som 02365.no er en del av. Dette til bruk for de samme formål som opplysningene ble samlet inn for.
02365.no AS deler også opplysningene med våre underleverandører for at vi skal kunne levere den avtalte tjenesten. Vi inngår i slike tilfeller såkalte databehandleravtaler som regulerer adgangen til og bruken av opplysningene.
Vi vil også kunne dele personopplysninger med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

 • Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier. Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson.
  Dine rettigheter
 • Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.
 • Vi er opptatte av at personopplysningene vi har lagret om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager at opplysningene vi har lagret om deg er feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss som angitt nedenfor.
 • Dette gjelder også dersom du ønsker at de lagrede opplysningene skal slettes.
 • Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.
 • Du har også rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.
 • Du har også rett til å kreve at opplysningene slettes. Send en mail til kontakt@02365.no for å be om innsyn eller kreve sletting av dine personopplysninger.
 • Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og segmentering. Dette medfører at du kan kreve at dine personopplysninger ikke analyseres for å avdekke din adferd, preferanser eller behov. Dette gjelder likevel ikke dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du har inngått med oss eller dersom du tidligere har gitt ditt uttrykkelige samtykke til behandlingen.
 • Dersom du mener vi ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du klage til 02365.no, eller eventuelt til Datatilsynet.
 • Bruk av informasjonskapsler (cookies)
 • Vi bruker informasjonskapsler (“cookies”) og lignende teknologier på
 • våre nettsider. Disse hjelper oss å tilpasse innholdet særskilt for deg.
 • Du kan lese mer om hvordan vi bruker cookies på 02365.no
  Endringer i denne personvernerklæringen
 • Våre tjenester er i kontinuerlig utvikling. Vi kan derfor ha behov for å oppdatere vår personvernerklæring. Dersom vi oppdaterer personvernerklæringen, vil vi publisere en ny versjon på nettsiden vår. Ved større endringer kan du oppleve å motta et varsel fra oss pr. e-post eller når du besøker nettsiden.

02365.no

Personvernerklæring
Bruk av informasjonskapsler